Homepagina - Heusden Transparant

Title
Ga naar de inhoud


Onze partij staat voor hetgeen haar naam zegt: Transparantie.

Wij zijn van mening dat binnen de Heusdense politiek zeker niet altijd sprake is van Transparantie. Binnen gemeente lopen tal van projecten waarmee veel, heel veel, geld is gemoeid. Geld dat wordt opgebracht door de Heusdense belastingbetaler. Daarom moeten raadsleden de informatie kunnen krijgen die zij relevant achten voor hun kaderstellende en controlerende functie als raadslid. Die informatie is ook relevant op het moment dat iemand politieke verantwoording af wil leggen binnen zijn eigen partij.

Dat die informatie soms vertrouwelijk is, is evident en daar is op zich niets mis mee. Te vaak hebben wij echter het gevoel dat de informatie vanuit het College fragmentarisch is en niet altijd ter beschikking wordt gesteld op het moment dat dat mogelijk is. Daarmee beïnvloedt zij, al dan niet bewust, de politieke besluitvorming.

Daar willen wij wat aan doen. Al is het maar om te kunnen komen tot een zorgvuldige afweging voor er beslissingen moeten worden genomen. Ook de betrokken leden van de partij kunnen alleen dan adequaat worden geïnformeerd.

In het licht van het vorenstaande zullen wij alle, legitieme, middelen gebruiken die wij noodzakelijk achten om de onderste steen boven te krijgen in die dossiers waar wij dat nodig achten.

Rob Boersma
Voorzitter Heusden Transparant

Raadsleden van Heusden Transparant

© 2018 - Heusden Transparant. Alle rechten voorbehouden.
Webhosting & Design by Conective.nl
Terug naar de inhoud