Homepagina - Heusden Transparant

Title
Ga naar de inhoud

Drunen, 29 juni 2022

Overlijden  Frans van der Lee

Met droefenis en verslagenheid informeer ik u dat de oprichter van onze partij, Frans van der Lee,  vandaag in de namiddag is overleden. Zodra er nadere informatie is, dan ontvangt u die via de e-mail. Op onze website zullen wij ook  aandacht besteden aan het overlijden van Frans.

In memoriam.
  
Roberto Romano dat waren de woorden die Frans altijd zei als ik hem belde, Ik zal dit nooit meer horen. Frans van der Lee, een eerlijk en oprecht mens ook in de politiek. Als oprichter van Heusden Transparant was hij zeer gedreven en altijd bezig met de partij. Als Iemand iets vroeg aan hem, dan zette hij zich er voor honderd procent voor in en hield niet eerder op dan dat er resultaat was behaald.

Wij, van Heusden Transparant zullen hem en zijn wijze woorden missen. Niet alleen de partij, maar ook de gemeente Heusden verliezen met Frans van der Lee een groot politicus. Het verlies voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen is echter nog veel groter. Ik wens hen heel veel sterkte.

Rob Boersma, voorzitter

Onze partij staat voor hetgeen haar naam zegt: Transparantie.

Wij zijn van mening dat binnen de Heusdense politiek zeker niet altijd sprake is van Transparantie. Binnen gemeente lopen tal van projecten waarmee veel, heel veel, geld is gemoeid. Geld dat wordt opgebracht door de Heusdense belastingbetaler. Daarom moeten raadsleden de informatie kunnen krijgen die zij relevant achten voor hun kaderstellende en controlerende functie als raadslid. Die informatie is ook relevant op het moment dat iemand politieke verantwoording af wil leggen binnen zijn eigen partij.

Dat die informatie soms vertrouwelijk is, is evident en daar is op zich niets mis mee. Te vaak hebben wij echter het gevoel dat de informatie vanuit het College fragmentarisch is en niet altijd ter beschikking wordt gesteld op het moment dat dat mogelijk is. Daarmee beïnvloedt zij, al dan niet bewust, de politieke besluitvorming.

Daar willen wij wat aan doen. Al is het maar om te kunnen komen tot een zorgvuldige afweging voor er beslissingen moeten worden genomen. Ook de betrokken leden van de partij kunnen alleen dan adequaat worden geïnformeerd.

In het licht van het vorenstaande zullen wij alle, legitieme, middelen gebruiken die wij noodzakelijk achten om de onderste steen boven te krijgen in die dossiers waar wij dat nodig achten.

Rob Boersma
Voorzitter Heusden Transparant
NIEUWS VANUIT ONZE PARTIJ
Heusden, 20 mei 2022

Functiewisseling binnen Heusden Transparant

Bijna een jaar geleden begon mevrouw Louise van der Heijden als fractievoorzitter. Sinds 1 januari dit jaar bekleedt zij een functie bij een overheidsorgaan. Daar hoort een opleidingstraject bij dat veel tijd vergt. Louise vindt dat zij daardoor, in samenhang met haar rol als moeder in een gezin met opgroeiende kinderen, niet datgene kan leveren wat nodig is in de rol als fractievoorzitter.

Het bestuur heeft daarop de heer Jan Kleian gevraagd om de rol van fractievoorzitter op zich te nemen, daar heeft hij mee ingestemd. Jan Kleian kan bogen op een ruime bestuurlijke ervaring, zowel binnen de lokale politiek als elders in de samenleving.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Jan Kleian 06 53551703  en/of Rob Boersma 06 24600892

Raadsleden van Heusden Transparant

© 2018 - Heusden Transparant. Alle rechten voorbehouden.
Webhosting & Design by Conective.nl
Terug naar de inhoud