Flor de Oliva - Heusden Transparant

Title
Ga naar de inhoudBoter op het hoofd, of slaapkoppen?

Met enige verbazing heb ik de afgelopen weken op social media en in de krant gelezen dat politieke partijen in Heusden vrijwel unaniem van mening zijn dat er iets moet worden gedaan aan het tekort aan (sociale) huur- en starterswoningen. Die verbazing geldt dan specifiek richting de coalitiepartijen. Hebben de coalitiepartijen eindelijk, in een moment van zelfreflectie, geconstateerd dat zij de afgelopen vier jaar hebben zitten te slapen en nagelaten hebben wethouder Van der Poel (Heusden Een) achter zijn vodden aan te zitten?

Al meer dan een jaar geleden werden door HT vragen gesteld over de gevolgen van de regionale samenwerking van Woonveste, werd gevraagd om de invoering van een zelfbewoningsplicht voor koopwoningen, een anti-speculatiebeding, etc, etc. Het antwoord van de verantwoordelijk wethouder was lauw en er gebeurde, zoals gewoonlijk, weer niets. De coalitie accepteert bovendien tot op de dag van vandaag, dat aanbevelingen in een rapport van de Rekenkamer (2017) over het huisvestingsbeleid nog niet allemaal zijn uitgevoerd. Uiteindelijk werd DMP ook wakker, de rest zat erbij en keek er naar.

Nu er landelijk veel aandacht is voor de huisvestingsproblematiek roert de rest van politiek Heusden zich ook. Saillant is dat de coalitiepartijen nu ineens vinden dat er wat moet gebeuren. Echter wat hebben zij de afgelopen jaren gedaan? Weinig tot niets. Het is de coalitie geweest die heeft geaccepteerd dat het college heeft besloten tot regionale samenwerking op het vlak van sociale huur. Het is ook de coalitie die heeft geaccepteerd dat er de afgelopen vier jaar maar marginaal is gebouwd voor starters en sociale huur.

Heusden Een overigens roert zich plotsklaps ook. Opmerkelijk, immers hun wethouder is politiek verantwoordelijk voor het falende volkshuisvesting in Heusden. Of is het de aanloop naar een politiek afscheid van wethouder Van der Poel? De verkiezingen komen er aan. Vaak is dan het geheugen kort en speelt opportunisme de boventoon.

Ik blijf overigens hoop houden, immers ik ga er van uit dat het geheugen van de inwoners beter is dan dat van veel politici in de gemeente Heusden.
Adios en houdoe

Flor de Oliva
© 2018 - Heusden Transparant. Alle rechten voorbehouden.
Webhosting & Design by Conective.nl
Terug naar de inhoud