Flor de Oliva - Heusden Transparant

Title
Ga naar de inhoudDemagogie, hypocrisie of gewoon een beetje dom ….

Afgelopen weekeinde viel mijn oog op een artikel in een Brabants Dagblad over de vrees van (een deel) van het gemeentebestuur in Heusden over de gevolgen van provinciale maatregelen ter vermindering van het effect van stikstof op Natura-2000 gebieden. Die maatregelen zouden met name funest zijn voor de boerenstand in Heusden.

Kennelijk is er door de provincie een lijn getrokken op 5 kilometer afstand van de Drunense duinen waardoor, zoals ik het begrijp, “boeren” in nagenoeg heel Heusden niet meer mogelijk is.

Nou denk ook ik, dat de gemeenteraad van Heusden het provinciaal beleid niet bepaald. Maar als vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente Heusden, zijn zij naar mijn mening echter wel verplicht om te reageren wanneer naar hun mening de belangen van een groep inwoners in het gedrang is of komt door provinciaal beleid.

Elke partij die meent dat zij haar verantwoordelijkheid kan ontlopen door te stellen “daar niet over gaat”, zou onmiddellijk uit de raad moeten vertrekken. Die strikte uitleg zegt namelijk bijna alles over hun gevoel voor politieke verhoudingen, en die snappen zij dus volstrekt niet!

Nog benauwder krijg ik het wanneer ik lees dat de vertegenwoordiger van GroenLinks in de gemeenteraad de stelling betrekt: “Wij spreken namens de natuur. Dat is onze achterban.”

Op zo’n moment vraag ik mij af of betrokkene zelf, zich altijd verplaatst op de fiets of toch met grote regelmaat gebruik maakt van zijn auto en ook nooit met het vliegtuig op vakantie gaat.. En als hij dan toch bijna altijd fietst, of zijn regenkleding niet van plastic is dan wel niet waterdicht is gemaakt met “chemicaliën”. Gemakshalve ga ik er ook vanuit dat hij zich binnen zijn partij sterk maakt voor het stoppen van gebruik van chemische drugs onder zijn partijgenoten. Immers het afval uit de productie van die stoffen is ook niet zo goed voor zijn “achterban”.

Eigenlijk is het voor hem maar goed dat hij klinkklare onzin verkoopt wanneer hij praat over “onze achterban”. Hij zit niet in de gemeenteraad omdat dieren of bomen op hem gestemd hebben. Dat hebben mensen gedaan en wellicht ook boeren die ook enorm begaan zijn met “zijn achterban”. En dat soort oneliners: ach……. Eigenlijk gewoon een beetje dom.

Gelukkig hebben wij in mijn leefomgeving, op duizenden kilometers van Nederland, weinig last van stikstofdepositie en kennen we geen Natura-2000. Om maar eens met Cruijff te spreken, elk nadeel heb z’n voordeel.

Op naar 2020, hopelijk voor iedereen een gezond en voorspoedig jaar.

Flor de Oliva
© 2018 - Heusden Transparant. Alle rechten voorbehouden.
Webhosting & Design by Conective.nl
Terug naar de inhoud