Heusden Transparant Updates - Heusden Transparant

Title
Ga naar de inhoud

Hoe een zwembad opnieuw een bodemloze put kan worden

Heusden Transparant
Gepubliceerd door in Flor de Oliva · 24 mei 2018
U heeft geruime tijd niets van mij vernomen. De redenen, een slechte gezondheid en wat meer ellende. Afijn, de dokter heeft gezegd dat ik honderd wordt. Ik geloof hem en dus heb ik de draad een paar weken geleden weer opgepakt.

Als gevolg van de verkiezingen is een nieuwe coalitie gevormd die overigens, naar mijn stellige overtuiging, al ver voor de verkiezingen zelf in kannen en kruiken was. Triest is alleen dat veruit de beste wethouder stopt. Overigens was op voorhand te voorzien dat het aantal wethouders minder zou worden, immers er valt geen redelijke smoes te verzinnen om met vijf wethouders verder te gaan.

Afgelopen dagen heb ik de raadsvergadering van 8 mei j.l. bekeken. Het meest prominente agendapunt was een rapport van de Rekenkamer over de gang van zaken rond het Run. De conclusies logen er niet om. Mijn interpretatie van het rapport, zo’n commissie zegt het altijd netjes, er is op een onvoorstelbare wij geprutst door het College en de gemeenteraad.

Nu zou je denken dat de gemeenteraad daar lering uit trekt. Nou vergeet het maar. Uit het audioverslag van de informatiebijeenkomst bleek al dat sommige partijen, in ieder geval Heusden Een en de VVD hun kritiek veel meer hadden gericht op de rekenkamercommissie die het, zo vertaal ik het maar, er geen bal van snapt. Deze commissie had onder andere geconstateerd dat de gemeenteraad, maar ook het ambtelijk apparaat onvoldoende kennis in huis heeft voor deze complexe materie en dat in de toekomst zo nodig externe expertise moet worden ingeschakeld. Dit zou er toe moeten leiden dat de gemeenteraad in de toekomst een voorstel krijgt waarin terdege is gekeken naar mogelijke risico’s en haalbaarheid van de plannen.

Deze aanbeveling werd tijdens de raadsvergadering door de coalitiepartijen geamendeerd zodat er feitelijk van de aanbeveling niets meer over blijft. Mijnheer Lommers van de VVD stelde zelfs dat de raad zelf moet constateren of er risico’s zijn en dat pas dan externe expertise moet worden ingeschakeld. Ook stelde de man dat ieder raadsvoorstel een risico-paragraaf heeft.

 
Wat deze beste man kennelijk is ontgaan is het feit dat de gemeenteraad al heeft bewezen dat zij dat vermogen kennelijk niet heeft en dat de risico paragraaf in het voorstel in 2013 evenmin niet alle risico’s goed in beeld had gebracht. Immers als dat alles wel het geval was geweest, dan was de privatisering van het Run niet zo’n financieel drama geworden.

 
Ook de rol van de burgemeester in de raadsvergadering bij dit agendapunt was in mijn ogen opmerkelijk. Het raadsvoorstel was niet van het College en derhalve was dat niet in de positie om daarop te reageren, Dat begrijp ik nog wel, echter dat het College volgens de burgemeester ook niet in de openbare vergadering hoefde te reageren op vragen over de bestuurlijke reactie van het College in het rapport, vind ik zeer opmerkelijk. Het gaat om openbaar bestuur, verantwoording afleggen en dat doe je in een openbare vergadering en niet anders. Zijn uiteindelijke oplossing om die vragen schriftelijk te beantwoorden doet daar niets aan af. Immers die antwoorden gaan alleen naar de raadsleden en de burger blijft verstoken van die informatie. Als dit een nieuwe poging is om de burger meer te betrekken bij het openbare bestuur, ik vrees het tegenovergestelde.

Als de wijze van behandeling van dit rapport en de reacties van de “coalitiepartijen” daarop de opmaat moeten vormen voor een eventueel toekomstig onderzoek van de rekenkamercommissie naar een ander project, bijvoorbeeld de “renovatie” van de Voorste Venne, dan is dat volstrekt zinloos. Dan is het gewoon wachten op de vele zeperds die nog zullen volgen.

El tiempo dirá
 
Adios amigos,

Flor de Oliva© 2018 - Heusden Transparant. Alle rechten voorbehouden.
Webhosting & Design by Conective.nl
Terug naar de inhoud