Heusden Transparant Updates - Heusden Transparant

Title
Ga naar de inhoud

Het kan verkeren

Heusden Transparant
Gepubliceerd door in Flor de Oliva · 27 december 2018
Dit moment is eigenlijk ideaal om eens terug te kijken wat politiek Heusden het afgelopen jaar heeft betekend voor de inwoners.
Uiteraard kan ik niet volledig zijn en zullen mensen daar heel verschillend over denken Maar ik ben er van overtuigd dat wanneer het gaat over het inzamelen van afval, vrijwel iedere burger van de gemeente Heusden het gevoel heeft dat hij, plat gezegd, genaaid is door het gemeentebestuur. Gek gemaakt met goedkopere tarieven en uiteindelijk meer moeten gaan betalen. En of het bij de laatste verhoging blijft?
Na de verkiezingen hebben de partijen die de coalitie vormen een nieuwe leider, misschien moet ik wel “lijder” schrijven. Zijn voorganger Caspar v.d. Brandt heeft het in de afgelopen vier jaar op een slimme wijze gedaan, hij had weinig behoefte om op de voorgrond te treden en deed dat dan ook maar zelden. Zijn opvolger, Martijn van Esch, is uit ander hout gesneden.

Hij schuwt de publiciteit niet en vindt over alles wel iets. Ook “bemoeit” hij zich nadrukkelijk met processen die, op een later moment, binnen het gemeentebestuur aan de orde komen. Op zich is dat wellicht niet erg, het is wel risicovol als leider van de coalitie en soms bovendien erg lastig om uit te leggen lijkt mij. Een voorbeeld is de gang van zaken rond de huisvesting van verenigingen in de vesting, iets wat al jaren loopt en waarover Van Esch en zijn partij zich niet erg druk hebben gemaakt.

Daarentegen heeft Van Esch zich op de meest geëigende momenten, zowel binnen de gemeente als in Haarsteeg zelf, enorm sterk gemaakt voor Hart voor Haarsteeg. Begrijp mij niet verkeerd, ook ik vind dat een fantastisch initiatief. Hetzelfde geldt voor Dorpshuis Herpt 2.0. Maar wanneer gaat Van Esch iets roepen over een oplossing van de problemen in de vesting Heusden, die in mijn beleving niet wezenlijk verschillen van die in Haarsteeg? Ik heb hem of zijn partij nog niet horen voorstellen om die verenigingen ook een lening te geven die middels een te verkrijgen subsidie kan worden afgelost. Analoog aan wat in Haarsteeg gebeurd. Waarom nog niet, hij heeft zoveel ervaring met Haarsteeg toch??

Waarom niet, omdat er geen naderende gemeenteraadsverkiezingen zijn? Omdat het niet over Haarsteeg gaat? Ik wacht met smacht op het moment dat hij zich persoonlijk ook druk gaat maken over de huisvesting van verenigingen in de vesting Heusden of in andere kernen.
Uiteraard zal ik het in de ogen van Van Esch en waarschijnlijk heel DMP, volstrekt verkeerd zien. Dat kan zijn en dat is dan maar zo. Ik ben daar inmiddels aan gewend.

Van Esch roeptoetert in het coalitieprogramma ook van alles over duurzaamheid, over (scheef)wonen en bovenal over een gemeente waar het voor mensen fijn wonen is. Nu heb ik niet precies voor ogen over welke mensen hij het dan heeft. Over de mensen die zich bedonderd voelen over de afvalinzameling? De mensen die in het kader van de door hem omarmde duurzaamheid, uit mogen kijken op windparken of zonnevelden? De mensen die door hem uit hun woning gejaagd worden naar een duurder huis omdat hij niet eerst voorziet in oplossingen door andere bouwpramma’s? Ook dit zijn vragen die hij mag beantwoorden.

¡Felices fiestas!
Adios amigos,
Flor de Oliva© 2018 - Heusden Transparant. Alle rechten voorbehouden.
Webhosting & Design by Conective.nl
Terug naar de inhoud