HeusdenTransparant Formulier

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reactieformulier "omgekeerd inzamelen"

Beste Lezer(es)

De gemeente Heusden is begonnen met de introductie van het zogenaamde “omgekeerd inzamelen”. Het gevolg hiervan is dat de inwoners het restafval (in de toekomst) zelf naar een ondergrondse container moeten brengen omdat het niet meer aan huis wordt opgehaald. Voorafgaand aan de start in de diverse wijken worden de betreffende inwoners geënquêteerd over de locatie van de ondergrondse containers. Uitgangspunt is dat in beginsel iedereen minder dan driehonderd meter moet lopen naar zo’n ondergrondse container.

Wij vinden dat eigenlijk te ver en zijn van mening dat de afstand maximaal 200 tot 250 meter moet zijn. Wij ontvangen veel reacties van inwoners die aangeven dat zij veel verder moeten lopen dan 300 meter. Daarom vragen wij u te reageren indien u van mening bent dat u driehonderd meter of meer moet lopen. Hierbij kunt u gebruik maken van het reactieformulier. De ontvangen reacties zullen niet aan derden worden overhandigd. Bent u niet instaat om via deze site te reageren dan kunt u ook bellen naar 06-53153465.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu